FAP13 senzor spoljne temperature

FAP13 senzor spoljne temperature

RESOL FAP13 je proizvod koji je predviđen za spoljnu montažu i koji sadrži Pt1000 merni element. Merni element je smešten u kućištu otpornom na spoljne uticaje. Ulazni deo za kabl je smešten za donje strane i omogućava laku instalaciju.

Brend:
SP10png
SP10png

• Proizvod u zaštitnom kućištu za montažu spolja

FAP13 senzor spoljne temperature

Senzor spoljne temperature.

popup overlay