RCP12 sobni kontroler

Sa RCP12 se kriva grejanja može udobno prilagoditi iz dnevnog boravka. Integrisani senzor meri sobnu temperaturu. Dodatni prekidač režima rada omogućava brzu promenu režima, npr. iz automatskog u noćni režim. Dodatni prekidač režima rada omogućava brzu promenu režima, npr. iz automatskog u noćni režim.

Koristi se u kombinaciji sa DeltaSol® MX (iznad verzije 2.0) ili DeltaTherm® HC (iznad verzije 1.09) i DeltaTherm® HC MAX

Brend:
RCP12_445x445
RCP12_445x445
popup overlay