CS10

CS10 solarna ćelija

Solarna ćelija je uređaj koji se koristi za merenje intenziteta sunčevog zračenja. U zavisnosti od kontrolera sa kojim je povezana, solarna ćelija se može koristiti za dodatne kontrole sistema na osnovu sunčevog zračenja. Dužina priključnog kabla može biti do 100 m.

Brend:
Cs10_445x445
Cs10_445x445

• Merenje intenziteta sunčevog zračenja i dodatna kontrola sistema

CS10 ćelija za merenje intenziteta sunčevog zračenja

Montaža u sistemima grejanja ili solarnim sistemima

popup overlay