Deltatherm® HT

DeltaTherm® HT je kompaktno i user-friendly rešenje za jednostavne sisteme grejanja i nudi vremenski kompenzovanu kontrolu sa sobnim uticajem ili sobnu kontrolu zasnovanu na zahtevu sa 1 senzorom sobne temperature. Ako se koristi centralna spoljna senzorska jedinica, nekoliko regulatora može koristiti vrednost spoljne temperature – to zahteva ugradnju samo 1 senzora spoljne temperature. Pored toga, postoji izbor od 5 različitih režima rada i noćna korekcija.

Brend:
DeltaTherm_HT_445x445
DeltaTherm_HT_445x445

Ulazi: 4 ulaza za temperaturne senzore Pt1000 (1 od njih se može pretvoriti u sobni termostat (prekidač)), 1 ulaz za daljinsko upravljanje (RTA) ili prekidač režima rada (BAS)
Izlazi: 3 poluprovodnička releja, 1 bespotencijalni relej izuzetno niskog napona, 1 k PWM izlaz, 1 k 0-10 V izlaz
PWM frekvencija: 512 Hz
PWM napon: 10,8 V.
Preklopni kapacitet:
1 (1) 240 V ~ (poluprovodnički relej)
1 (1) A 30 V = (relej bez potencijala)
Ukupni preklopni kapacitet: 3 A 240 V ~
Napajanje: 100 – 240 V ~ (50 – 60 Hz)
Priključak za napajanje: dodatak tipa I
Stanje pripravnosti: 0,63 V
Način rada: tip 1.B.C.I akcija
Nazivni impulsni napon: 2,5 kV
Interfejs za podatke: RESOL VBus®, utor za MicroSD karticu
Funkcije: kontrola grejnog kruga sa vremenskom kompenzacijom, sobni termostat, funkcija chimney sweep, funkcija sušenja košuljice, režim odmora
Kućište: plastika, PC-ABS i PMMA
Montaža: zidna montaža, takođe pogodna za ugradnju u patch panele
Indikacija / prikaz: puni grafički prikaz, LED za upravljanje radom (Lightvheel®)
Rukovanje: 4 dugmeta i 1 Lightvheel®
Zaštita od ulaza: IP 20 / DIN EN 60529
Klasa zaštite: I
Temperatura okoline: 0… 40 ° C
Stepen zagađenja: 2
Dimenzije: 110 x 166 x 47 mm

  • Unapred programirani osnovni sistem
  • 4 relejna izlaza (uklj. 1 bespotencijalni izuzetno niskonaponski relej)
  • 4 ulaza za temperaturne senzore Pt1000
  • 5 režima rada, sobni termostat i noćna korekcija
  • Funkcija chimney sweep, funkcija sušenja košuljice i režim odmora pomoću mikro tastera
  • Evidentiranje podataka, skladištenje, lak prenos pripremljenih podešavanja kontrolera i ažuriranja firmvera putem MicroSD kartice
  • Vremenski kompenzovana kontrola sa sobnim uticajem ili sobna kontrola zasnovana na zahtevima sa 1 senzorom sobne temperature
  • Daljinski pristup pomoću sobne kontrolne jedinice
  • Funkcija za upotrebu centralne spoljne senzorske jedinice
popup overlay