FRESH XL modul

Modul sveže vode u kaskadi sa opcijom montaže na zid omogućava konstantno brzo zagrevanje sanitarne tople vode po protočnom principu. Set je kompaktan sa kompletom pumpi, armature i ostale neophodne opreme za rad.

Brend:
freshXL-8b0d0afa
freshXL-8b0d0afa

• Zagrevanje sanitarne tople vode za srednje i velike sisteme (potrošnja do 160 l/min)
• Brza montaža zahvaljujući rešenju sa kaskadnom vezom (FRESH TOWER)
• Zagrevanej sanitarne vode čak i u toku servisiranje zbog “master/slave” kontrolne funkcije
• Zaštita od legionele
• Set se sastoji od solarnih kolektora i modula sveže vode
• Namenjen za privatne, rezidencijalne i komercijalne objekte

Sistemi sanitarne tople vode sa protočnim principom.

popup overlay