Kontroler DeltaSol MX

Kontroler DeltaSol MX

DeltaSol je kontroler sa najraznovrsnijim funkcijama i mogućnošću vođenja najsloženijih sistema grejanja i solarnih sistema. Idealan je za kombinaciju sa ostalim sistemima grejanja. Jednostavan način programiranja i podešavanja parametara omogućava ovom kontroleru vođenje nekoliko miliona različitih aplikativnih šema.

Brend:
Solarregler_DeltaSolMX_445x445
Solarregler_DeltaSolMX_445x445

• 14 relejnih izlaza i 12 ulaza za Pt1000, Pt500 ili KTY temperaturske senzore
• Do 5 modula za proširenje sa RESOL VBus (45 senzora i 39 relejnih izlaza ukupno)
• Analogni i digitalni ulazi za Grundfos Direct Sensors™
• Integrisana kontrola 4 frekventne pumpe preko PWM izlaza
• Jednostavan prenos podataka na računar, veza sa datalogerima, update firmware-a
• Mogućnost vođenja krugova grejanja i hlađenja prateći temperaturu tačke rose
• Pojednostavljen timer, 0-10 V kontrola vođenja kotla
• Daljinski pristup krugovima grejanja preko lokalnih kontrolera ili VBus Touch HC App
• Dodatne funkcije u odnosu na standardne kontrolere

Ulazi: 12 ulaza senzora temperature Pt1000, Pt500 ili KTI (opciono se mogu koristiti za daljinske upravljače, prekidače režima rada ili prekidače bez potencijala), 3 impulsna ulaza za merače protoka V40, 1 ulaz za FlovRotor, 1 solarna ćelija CS10, 4 Grundfos Direktni senzori ™ (2 k analogni, 2 k digitalni)
Izlazi: 14 releja, od toga 13 poluprovodničkih releja za kontrolu brzine pumpe, 1 relej bez potencijala i 4 PWM izlaza (konvertibilni u izlaze signala 0-10 V)
PWM frekvencija: 512 Hz
PWM napon: 10,5 V
Preklopni kapacitet:
1 (1) 240 V ~ (poluprovodnički relej)
4 (1) A 24 V DC / 240 V ~ (relej bez potencijala)
Ukupni preklopni kapacitet: 6,3 A 240 V ~
Napajanje: 100 – 240 V ~ (50 – 60 Hz)
Priključak za napajanje: dodatak tipa I
Stand by: 0,84 V
Klasa kontrole temperature: IV
Doprinos energetskoj efikasnosti: 5%
Način rada: tip 1.B.C.I. postupak
Nazivni impulsni napon: 2,5 kV
Interfejs podataka: RESOL VBus®
VBus® strujno napajanje: 35 mA
Funkcije: kontroler solarnog sistema za upotrebu u solarnim sistemima i sistemima grejanja. 7 integrisanih kalorimetara i upravljanje vremenskim kompenzovanim grejnim krugovima. Podesivi sistemski parametri i dodatne opcije (na osnovu menija), funkcije ravnoteže i dijagnostike, upravljanje funkcijama prema VDI 2169
Kućište: plastika, PC-ABS i PMMA
Montaža: moguća je montaža na zid, ugradnja u patch panele
Indikacija / prikaz: puni grafički prikaz
Rad: 7 tastera sa prednje strane
Zaštita od ulaska: IP 20 / IEC 60529
Klasa zaštite: I
Temperatura okoline: 0 … 40 ° C
Stepen zagađenja: 2
Dimenzije: 253 × 200 × 47 mm

Solarni toplotni sistemi za zagrevanje sanitarne vode, dogrevanje objekta, grejanje bazena, itd.

popup overlay