DeltaSol BX – BX Plus

Kontroler DeltaSol BX

DeltaSol BX je opremljen sa 26 različitih sistemiskih varijanti solarnih sistema i može voditi sisteme sa 1 i 2 bojlera. DeltaSol BX L je specijalno razvijen za sisteme sa više bojlera. Sa integrisanim SD slotom može se na jednostavan način povezati sa računarom ili datalogerom.

Kontroler DeltaSol BX Plus

DeltaSol BX Plus je kontroler za složene sisteme grejanja sa više rezervoara. Programiranje parametara je pojednostavljeno a pregled senzora i releja je omogućen preko servisnog menija.

Brend:
Solarregler_DeltaSolBX_445x445
Solarregler_DeltaSolBX_Plus_445x445
Solarregler_DeltaSolBX_445x445
Solarregler_DeltaSolBX_Plus_445x445

DeltaSol BX
• 4 relejna izlaza i 5 Pt1000 ulaznih temperaturskih senzora
• 2 ulaza za Grundfos Direct SensorsTM (DeltaSol BX)
• 2 PWM izlaza za frekventne pumpe
• 26 sistem za izbir (DeltaSol BX), 9 osnovnih sistema (DeltaSol BX L)
• Za sisteme za 2 i 3 bojlera (DeltaSol BX L)
• Drainback opcija (DeltaSol BX)
• Funkcije zaštite od legionele toplotnom dizinfekcijom
• °C i °F jedinice

DeltaSol BX Plus

• 8 ulaza za senzore i 5 izlaznih kontakata
• Skladištenje podataka, povezivanje sa računarom, veza sa datalogerom
• Funkcije zaštite od legionele toplotnom dizinfekcijom, vremenski kontrolisani kontakti
• Moguće proširenje sa RESOL VBus (21 senzor i 15 releja)
• 2 PWM izlaza za frekventne pumpe
• Automatska funkcija kontrole prema VDI 2169
• Modulacija kruga grejanja preko signala 0-10 V (sa EM modulom)

Maksimalan broj kolektorskih polja: 2
Maksimalan broj bojlera: 2 (BX), 4 (BX Plus)
DeltaSol BX:
Ulazi: 5 Pt1000 senzora temperature, 1 V40 impulsni ulaz, 2 Grundfos Direct Sensors™ (analogni; DeltaSol BX)
Izlazi: 3 releja, 1 elektromehanički relej i 2 PWM izlaza
DeltaSol BX Plus:
Ulazi: 8 (9) ulaza za Pt1000, Pt500 ili KTY senzore temperature, 1 V40 impulsni ulaz, ulaz za 2 digitalna Grundfos Direct Sensors™, 1 ulaz za CS10 ćeliju zračenja
Izlazi: 4 releja, 1 preklopni relej, 2 PWM izlaza
Dimenzije: 198 x 170 x 43 mm

Solarni toplotni sistemi za zagrevanje sanitarne vode, dogrevanje objekta, grejanje bazena, itd.

popup overlay