BUFFER rezervoari

COMFORT buffer rezervoari sa izmenjivačkom stanicom

Mogućnost podešavanja željene temperature tople vode koji reguliše izmenjivačka stanica. Idealan za 1-3 domaćinstva, moguće obezbediti velike količine tople vode u kratkom vremenskom periodu. Izmenjivačka stanica radi po principu konstantnog zagrevanja vode. Moguća kombinacija sa solarnim sistemom, toplotnom pumpom, sistemima konvencionalnog grejanja.

PS buffer rezervoari

PS buffer rezervoari se koriste kao akumulatori toplote u kojima se skladišti energija solarnog sistema, sistema toplotnih pumpi, ili nekog drugog izvora toplote. Akumulirana energija se dalje koristi za zagrevanje različitiih instalacija. Veoma su dobri za skladištenje energije u toku dana i korišćenje u određenim vremenskim intervalima.

Brend:
BUFFER tanks1
BUFFERtanks
BUFFER tanks1
BUFFERtanks
  • Efikasno korišćenje solarne energije za zagrevanje tehničke vode
  • Dokazana efikasnost za sve tipove zagrevanja (solar, toplotna pumpa, biomasa,…)
  • Savremen dizajn sa minimalnim toplotnih gubicima
  • Idealan u kombinaciji sa ostalim bojlerima
  • Mogućnost izrade u zapreminama do 30.000 lit
  • Mogućnost izrade sa pritiscima do 6 bar

Akumulacioni sistemi grejanja i hlađenja.

popup overlay