Osnovna škola Nikola Tesla

IMG_20181214_143937
Osnovna-Nikola-Tesla
IMG_20181214_143937
Osnovna-Nikola-Tesla
Naziv objekta:
Osnovna škola Nikola Tesla
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
33,1 m2
Tip i zapremina bojlera:
Pro-Clean PC2WR2000
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
58,1 %
Uštede u radnom veku:
EUR 136.000,-
popup overlay