SL50/BL25 izmenjivačka stanica

Izemnjivačka stanica sa slojevitim punjenjem. Dimenzionisana za male i velike sisteme sa svom neophodnom opremom.

Brend:
SL50-BL25
SL50-BL25

• Zagrevanje buffer-a sa visokom efikasnosti
• Lak za montažu na SLSS buffer rezervoar
• Integrisano merenje količine toplote
• Za površine kolektora 10 do 50 m²
• Idealan za kombinaciju i nadogradnju postojećih sistema grejanja

Solarni toplotni sistemi sa buffer-ima bez izmenjivača toplote.

popup overlay