Rafraktometar

Ispitni set sa preciznim refraktometrom za tačno određivanje udela propilena i etilen-glikola u tečnosti za prenos toplote solarnog sistema. Dodatna skala za baterijsku kiselinu.

Brend:
Refraktometer_445x445
Refraktometer_445x445

Sadržaj kompleta refraktometra

  • Podstavljena plastična kutija
  • Zaštitna torba
  • Refraktometar sa mernom skalom za propilen-, etilen-glikol i baterijsku kiselinu
  • Pipeta za uzorkovanje
  • Mini odvijač

Dimenzije: 27 x 40 x 155 mm
Težina: 180 g

popup overlay