LT20 odzračni cilindar

Za efikasno funkcionisanje solarni sistem se mora redovno odzračivati. Odvajač vazduha RESOL LT20, ugrađen na cevovodu solarnog sistema, trajno odvaja vazduh od tečnosti za prenos toplote. Sa uključenim ventilom za odzračivanje i crevom, prikupljeni vazduh se može ručno ispustiti.

Separator vazduha za trajno odvajanje vazduha

Brend:
Lufttopf_LT20_445x445
Lufttopf_LT20_445x445

Maksimalni pritisak: 6 bara
Nominalna veličina: DN 15
Maksimalna radna temperatura: 140 ° C
Okvir:
Gornji priključni navoj: 1 ” matica, ravna zaptivka
Donji navoj za priključak: 3/4 ” IT, metalno postavljen

popup overlay