Ekspanzione posude

AG ekspanzione posude

AG ekspanzione posude se koriste u sistemima grejanja kako bi održale konstantan pritisak. Pre punjenja sistema proveriti pritisak ekspanzione posude i dovesti ga na nephodan nivo. Posude su dostupne za veličine solarnih sistema od 6 do 200 m2. AG posude su montirane u visećem ili stojećem položaju, u zavisnosti od veličine.

Brend:
csm_RFB_Reflex_S_100_grau_c47866ca0e
csm_RFB_Reflex_S_100_grau_c47866ca0e
  • Visoke radne temperature
  • Otpornost na sve radne fluide
  • EPDM membrana
  • Čelični rezervoar sa spoljnom zaštitom

Maksimalna temperatura polaznog voda: 120°C
Minimalna radna temperatura: -10°C
Maksimalna konstantna temperatura na membrani: 70 °C za DIN verzije, 99 °C za ostale verzije
Maksimalan radni pritisak: 6-10 bar
Proporcija mešavine: Max. 50%
Membrana: Butyl ili EPDM
Gasni deo: Nitrogen
Vodeni deo: Čelični rezervoar sa spoljnom zaštitom
Boja: Crvena
Unutrašnja zaštita: Ne
Tip priključka: Muški
Pritisak predpunjenja: 3-5 bar
Zaštitne kape: Na priključku

U svim sistemima grejanja kako bi se pritisak držao što konstantnijim.

popup overlay