COMFORT PLUS set

Najefikasniji konvencionalni tip zagrevanja sanitarne potrošne tople vode sa kominacijom solarnih kolektora.
COMFORT Plus set nije samo efikasan kada je u pitanju zagrevanje sanitarne tople vode i grejanje objekta već kada korisnik želi efikasno zagrevanje bazena.

Brend:
set_comfort-3539b305
set_comfort-3539b305

• Optimalno iskorišćenje solarne energije sa slojevitim grejanjem zona
• Sve komponente su montirane na bojleru
• Čisto i efikasno zagrevanje sanitarne vode zahvaljujući modulu sveže vode

Solarni sistem za zagrevanje sanitarne tople vode i dogrevanje objekta i bazena.

popup overlay