Zdravstveni centar Aranđelovac

IMG-20131015-00465
IMG-20131015-00461
IMG-20131016-00468
IMG-20131015-00465
IMG-20131015-00461
IMG-20131016-00468
Naziv objekta:
Zdravstveni centar Aranđelovac
Lokacija sistema:
Aranđelovac
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-S
Površina kolektora:
92 m2
Tip i zapremina bojlera:
Pro-Clean 2WR 5000
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
44,4 %
Uštede u radnom veku:
EUR 135.000,-
popup overlay