Vinarija Sariagash u Kazahstanu

DSC06207
DSC06187
DSC06196
DSC06207
DSC06187
DSC06196
Naziv objekta:
Vinarija Sariagash u Kazahstanu
Lokacija sistema:
Kazahstan
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-S
Površina kolektora:
107 m2
Tip i zapremina bojlera:
Akumulacioni 5.000 + 3.000 lit.
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
75,7 %
Uštede u radnom veku:
EUR 230.000,-
popup overlay