Sportski centar Tašmajdan

tasmajdan-web
IMG_1484
IMG_1536
tasmajdan-web
IMG_1484
IMG_1536
Naziv objekta:
Sportski centar Tašmajdan
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-S
Površina kolektora:
209 m2
Tip i zapremina bojlera:
Akumulacioni 2 x 8.000 lit
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
62,6 %
Uštede u radnom veku:
EUR 455.000,-
popup overlay