Sportski centar Novi Beograd

IMG-20140204-00602
IMG_1531
SC-11-April-large
IMG-20140204-00602
IMG_1531
SC-11-April-large
Naziv objekta:
Sportski centar Novi Beograd
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-S
Površina kolektora:
184 m2
Tip i zapremina bojlera:
Akumulacioni 10.000 + 2.000 lit.
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
72,5 %
Uštede u radnom veku:
EUR 410.000,-
popup overlay