Sportski centar Milan Gale Muškatirović

sc_gale1
sc_gale5
sc_gale
sc_gale3
sc_gale4
sc_gale1
sc_gale5
sc_gale
sc_gale3
sc_gale4
Naziv objekta:
Sportski centar Milan Gale Muškatirović
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master Solar doo
Tip kolektora:
PFMS2000, PFMS2500, PFMS3300
Površina kolektora:
206,55 m²
Tip i zapremina bojlera:
1 x 10.000 lit, 2 x Pro-Clean PC2500
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
69,4%
Uštede u radnom veku:
685.000 EUR
popup overlay