Specijalna bolnica Čigota

IMG-20151117-01324
IMG-20151117-01336
zlatibor-hotel-cigota
IMG-20151117-01324
IMG-20151117-01336
zlatibor-hotel-cigota
Naziv objekta:
Specijalna bolnica Čigota
Lokacija sistema:
Zlatibor
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
132 m2
Tip i zapremina bojlera:
2 x Pro-Clean 2WR4000
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
67,6 %
Uštede u radnom veku:
EUR 322.000,-
popup overlay