Sanja Plast

1669710109581
1669710109600
1669710109631
1669710109660
1669710109581
1669710109600
1669710109631
1669710109660
Naziv objekta:
Sanja Plast
Lokacija sistema:
Nova Pazova
Izvođač/isporučilac:
Master Solar doo
Tip panela:
KPV ME NEC 380 Wp mono halfcut
Broj panela:
448
Tip invertera:
SUN2000-100KTL-M1
Tip sistema:
On-grid
Snaga elektrane u kW:
170,2
Uštede u radnom veku:
375.000 EUR