Proizvodnja sočiva POLOPTIC

IMG-20151028-01290
IMG-20151028-01297
IMG-20151029-01312
IMG-20151028-01290
IMG-20151028-01297
IMG-20151029-01312
Naziv objekta:
Proizvodnja sočiva POLOPTIC
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
13 m2
Tip i zapremina bojlera:
Pro-Clean PC2500
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
77,1 %
Uštede u radnom veku:
EUR 20.000,-
popup overlay