Salaš Čenej

IMG_20220406_120452_3
IMG_20220406_120424_5
IMG_20220406_113421_5
IMG_20220406_113354_5
IMG_20220406_120452_3
IMG_20220406_120424_5
IMG_20220406_113421_5
IMG_20220406_113354_5
Naziv objekta:
Salaš Čenej
Lokacija sistema:
Čenej
Izvođač/isporučilac:
Master Solar doo
Tip kolektora:
PFMS2500
Površina kolektora:
12,77 m²
Tip i zapremina bojlera:
1 x FS500/1R
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
61,2%
Uštede u radnom veku:
25.000 EUR
popup overlay