Poslovni objekat Blok 43

IMG_20160825_103208
IMG_20160707_132904
IMG_20160707_132846
IMG_20160825_103208
IMG_20160707_132904
IMG_20160707_132846
Naziv objekta:
Poslovni objekat Blok 43
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
33 m2
Tip i zapremina bojlera:
2 x BE-SSP-2R 1000
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
54,5 %
Uštede u radnom veku:
EUR 49.000,-
popup overlay