Pekara Sunce

Pekara-Sunce-1
Pekara-Sunce-2
Pekara-Sunce-3
Pekara-Sunce-1
Pekara-Sunce-2
Pekara-Sunce-3
Naziv objekta:
Pekara Sunce
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
SKR
Površina kolektora:
30,1 m2
Tip i zapremina bojlera:
FS2000/2R
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
61,4 %
Uštede u radnom veku:
EUR 62.500,-
popup overlay