Osnovna škola Laza Kostić

IMG_20181212_110533
IMG_20181212_110520
Laza-bazen
IMG_20181212_110533
IMG_20181212_110520
Laza-bazen
Naziv objekta:
Osnovna škola Laza Kostić
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-W
Površina kolektora:
26,5 m2
Tip i zapremina bojlera:
Pro-Clean PC1000
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
54,7 %
Uštede u radnom veku:
EUR 110.000,-
popup overlay