Osnovna škola Aleksa Šantić

IMG_20181216_115352
IMG_20181223_122356
IMG_20190117_094120-1
IMG_20181216_115352
IMG_20181223_122356
IMG_20190117_094120-1
Naziv objekta:
Osnovna škola Aleksa Šantić
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-W
Površina kolektora:
23m2
Tip i zapremina bojlera:
Pro-Clean PC1000-S
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
52,1 %
Uštede u radnom veku:
EUR 77.500,-
popup overlay