Opšta bolnica Prokuplje

pk
pk
Naziv objekta:
Opšta bolnica Prokuplje
Lokacija sistema:
Prokuplje, Srbija
Izvođač/isporučilac:
Termomont doo / Master Solar doo
Tip kolektora:
PFMS3300
Površina kolektora:
397,44 m2
Tip i zapremina bojlera:
3 x Pro-Clean 2WR 8000
Namena sistema:
Zagrevanje STV i objekta
Stepen efikasnosti sistema:
67,3 %
Uštede u radnom veku:
EUR 822.000,-
popup overlay