Košarkaški kamp Teo4

IMG_20160610_094856
TEo-4
teo-4-sv
IMG_20160610_094856
TEo-4
teo-4-sv
Naziv objekta:
Košarkaški kamp Teo4
Lokacija sistema:
Veliko Gradište
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
70 m2
Tip i zapremina bojlera:
Pro-Clean 2WR3000
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
55,7 %
Uštede u radnom veku:
EUR 120.000,-
popup overlay