Kineski kulturni centar

KKC
KKC1
kineski-kulturni-centar-beograd
IMG_20210329_130438_8
IMG_20210329_130526_0
IMG_20210329_130543_1
IMG_20210329_130608_6
KKC
KKC1
kineski-kulturni-centar-beograd
IMG_20210329_130438_8
IMG_20210329_130526_0
IMG_20210329_130543_1
IMG_20210329_130608_6
Naziv objekta:
Kineski kulturni centar
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-W
Površina kolektora:
173,50 m2
Tip i zapremina bojlera:
2 x PC2WR4000 + 3 x VB3000
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
56,8 %
Uštede u radnom veku:
EUR 390.000,-
popup overlay