Hotel Dorćol

IMG-20190520-WA0000
IMG-20190520-WA0001
IMG-20190520-WA0000
IMG-20190520-WA0001
Naziv objekta:
Hotel Dorćol
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
Površina kolektora:
Tip i zapremina bojlera:
Namena sistema:
Stepen efikasnosti sistema:
Uštede u radnom veku:
popup overlay