Hotel Crni Vrh Divčibare

Hotel-Crni-Vrh-Divcibare
Hotel-Crni-Vrh-Fotografije-7-1140x854
Hotel-Crni-Vrh-Fotografije-9-1024x767
Hotel-Crni-Vrh-Divcibare
Hotel-Crni-Vrh-Fotografije-7-1140x854
Hotel-Crni-Vrh-Fotografije-9-1024x767
Naziv objekta:
Hotel Crni Vrh Divčibare
Lokacija sistema:
Divčibare
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
265m2
Tip i zapremina bojlera:
3 x Pro-Clean PC 2WR 8000
Namena sistema:
Zagrevanje STV, objekta i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
66,9 %
Uštede u radnom veku:
EUR 530.000,-
popup overlay