Gradski centar za fizičku kulturu Stari Dif

IMG_20191001_145536
IMG_20191023_135656
IMG_20191024_124429
IMG_20191001_145536
IMG_20191023_135656
IMG_20191024_124429
Naziv objekta:
Gradski centar za fizičku kulturu Stari Dif
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
132,50 m2
Tip i zapremina bojlera:
2 x Pro-Clean 2WR4000
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
60,1 %
Uštede u radnom veku:
EUR 452.500,-
popup overlay