Gerontološki centar Jagodina

DSC06147
DSC06145
DSC06141
DSC06147
DSC06145
DSC06141
Naziv objekta:
Gerontološki centar Jagodina
Lokacija sistema:
Jagodina
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-S
Površina kolektora:
51 m2
Tip i zapremina bojlera:
Akumulacioni 2 x 3.000 lit.
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
59,1 %
Uštede u radnom veku:
EUR 82.000,-
popup overlay