Gerontoloski centar Beograd Diljska

Gerontoloski-centar-Beograd-Diljska-1
Gerontoloski-centar-Beograd-Diljska-1
Naziv objekta:
Gerontoloski centar Beograd Diljska
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
33 m2
Tip i zapremina bojlera:
Pro-Clean PC2WR2000
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
53,9
Uštede u radnom veku:
EUR 67.500,-
popup overlay