Dom zdravlja Novi Beograd – Nehruova

IMG_3254
IMG_3258
IMG_3269
IMG_3254
IMG_3258
IMG_3269
Naziv objekta:
Dom zdravlja Novi Beograd - Nehruova
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
46 m2
Tip i zapremina bojlera:
Pro-Clean 2WR2500
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
68,2 %
Uštede u radnom veku:
EUR 147.000,-
popup overlay