Vrnčani – Gornji Milanovac

20210329_125028
20210329_125101
20210329_130031
20210329_125028
20210329_125101
20210329_130031
Naziv objekta:
Vrnčani
Lokacija sistema:
Gornji Milanovac
Izvođač/isporučilac:
Key4S
Tip panela:
KPV ME NEC 335 Wp mono halfcut
Broj panela:
144
Tip invertera:
Fronius Symo 15.0-3
Tip sistema:
On-grid
Snaga elektrane u kW:
48,24 kW
Uštede u radnom veku:
110.000 EUR