Bazen Lajkovac

IMG_20210121_164842_4
IMG_20210121_165126_1
IMG_20210121_165151_4
IMG_20210202_104332_0
IMG_20210121_164842_4
IMG_20210121_165126_1
IMG_20210121_165151_4
IMG_20210202_104332_0
Naziv objekta:
Bazen Lajkovac
Lokacija sistema:
Lajkovac, Srbija
Izvođač/isporučilac:
Ening doo / Master Solar doo
Tip kolektora:
PFMW2500
Površina kolektora:
89,40 m2
Tip i zapremina bojlera:
2 x 3.000 lit Akumulacioni
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
66,2 %
Uštede u radnom veku:
EUR 191.000,-
popup overlay