Prvi restoran sa Ev punjačem – Bela reka

Prvi restoran sa opcijom besplatnog punjenja za svoje goste.

Stubni punjač snage 22kW sa dva priključka za punjenje.

popup overlay