VBus.net

VBus.net je sve o podacima vašeg RESOL kontrolera. Očekuju vas aktivni podaci vašeg sistema, prilagođena podešavanja filtera i još mnogo toga. VBus.net je dostupan u dve različite verzije: Basic i PRO. Lako se koristi sa DL2 (počev od verzije firmvera 2.0.0), DL3 Datalogger-om ili KM2 komunikacionim modulom. Želite da vidite kako naši kupci koriste VBus.net? Pogledajte primer na našem sajtu: Vizuelizacija

 

 

Brend:
VBus.net_445x445
VBus.net_445x445
  • Vizuelizacija takođe za mnoge mobilne uređaje
  • Pristup sistemu putem veb pregledača
  • Grafikoni podataka kao live prikazi ili dijagrami
  • Neobvezna objava sistemskih podataka sa samo jednim klikom
  • Prilagođeni filtri za prilagođene prikaze podataka, preuzimanja i izveštaje
  • VBus® Data Viewer – dodatak za izradu dijagrama od spolja sačuvanih skupova podataka (takođe moguće bez Dataloggera / modula za komunikaciju)
  • Sačuvajte, distribuirajte i vratite svoja podešavanja vizuelizacije
  • Prikažite svoj dnevni prinos kao trakasti dijagram

popup overlay