SD3 Smart Displej

RESOL pametni ekran dizajniran je za jednostavno povezivanje sa RESOL kontrolerima sa VBus®. Koristi se za vizualizaciju podataka koje prenosi kontroler: temperatura kolektora, temperatura bojlera i energetski prinos solarnog sistema. Korišćenje visoko efikasnih LED dioda i filtarskog stakla osigurava visok optički sjaj i dobru čitljivost. Dodatno napajanje nije potrebno. Modul displeja sa 3 displeja za kolektor i temperaturu bojlera kao i za količinu toplote (pogodan za sve DeltaSol® kontrolere opremljene VBus®)

Brend:
SD3_445x445
SD3_445x445
  • Istovremena vizualizacija temperature kolektora i bojlera kao i količine toplote
  • Jedan 6-cifreni i dva četvorocifrena 7-segmentna LED displeja
  • Jednostavno povezivanje putem RESOL VBus®
  • Dostupne su verzije ° C i ° F
  • Napajanje preko RESOL VBus®
  • Izvanredan dizajn
  • Prilagođena dodela senzora i releja moguća na zahtev

Temperatura okoline: 0 … 40 °C
Dimenzije: 150 x 165 x 24 mm
Prenos podataka: RESOL VBus®

popup overlay