FlowSol B – B HE

FlowSol B – pumpna grupa

Pumpna grupa FlowSol B je dvolinijska pumpna grupa koja se može kombinovati sa tri tipa kontrolera i dva tipa pumpi. Pumpna grupa je kompaktna sa svim neophodnim elementima za optimalan rad solarnog sistema, istovremeno i veoma jednostavna za montažu.

FlowSol B HE – pumpna grupa

Pumpna grupa FlowSol B HE je dvolinijska pumpna grupa koja se sastoji od frekventno vođene cirkulacione pumpe sa specijalnim kontrolerom. Pumpna grupa je kompaktna sa svim neophodnim elementima za optimalan rad solarnog sistema, istovremeno i veoma jednostavna za montažu. Može se isporučiti sa tri različita tipa kontrolera i dva tipa pumpi.

Brend:
Solarstation_FlowSol_B_445x445
Solarstation_FlowSol_B_445x445
  • Sigurnosna grupa sa ventilom, priključkom za ekspanzionu posudu i manometrom
  • Ventili za punjenje i pražnjenje
  • Zidni nosač sa materijalom za montažu
  • Izolovano kućište savremenog dizajna
  • Mogućnost isporuke sa tri vrste kontrolera DeltaSol BX, DeltaSol CS ili DeltaSol SL
  • Mogućnost kombinacije sa ostalom opremom

Cirkulaciona pumpa FlowSol B: Wilo ST 15/6 ECO, 15/7 ECO
Cirkulaciona pumpa FlowSol B HE: Wilo PARA ST 15/7.0-PWM2 (Maksimalna snaga: 45 W)
Sigurnosni ventil: max. 6 bar
Manometar: 0 … 10 bar
Protokomer: 1 … 13 l/min
Nepovratni ventili: 200 mm, mogućnost otvaranja
Priključak za ekspanzionu posudu: 3/4” IT, ravan dihtung
Priključak sigurnosnog ventila: 3/4″ IT
Priključak za solarni sistem: 3/4″ IT
Maksimalan pritisak: max. 6 bar
Fluid: Voda sa max. rastvorom 50 % propilen-glikola
Dimenzije: cca. 481 x 320 x 190 mm (sa izolacijom)
Osno rastojanje: 100 mm
Materijal:
Fiting: Mesing
Dihtunzi: EPDM/AFM 34
Izolacija: EPP pena
Maksimalna temperatura: +120 °C

Solarni toplotni sistemi za zagrevanje sanitarne vode, dogrevanje objekta, grejanje bazena, itd.

popup overlay