EM modul za proširenje

Modul za proširenje EM može se povezati na DeltaSol® MX, DeltaSol® BX Plus ili na DeltaTherm® HC i pruža 5 dodatnih relejnih izlaza i 6 dodatnih senzorskih ulaza. EM se može koristiti za sve opcionalne funkcije gore pomenutih regulatora, a takođe može da kontroliše i krug grejanja. Na primer, sa 5 produžnih modula i svoja 2 unutrašnja kruga grejanja, DeltaSol® MX može upravljati sa najmanje 7 krugova grejanja u kompletu sa pojedinačnim sobnim termostatima.

Modul za proširenje senzora i releja sa 5 izlaza i 6 ulaza

Brend:
EM_Erweiterungsmodul_445x445
EM_Erweiterungsmodul_445x445
  • Brzi pristup ručnom režimu pomoću kliznog prekidača
  • Za sve opcionalne funkcije DeltaSol® MX, DeltaSol® BX Plus i DeltaTherm® HC
  • Jednostavno povezivanje putem VBus®-a
  • Izbor i konfiguracija funkcija na kontroleru

Ulazi: za 6 temperaturnih senzora Pt1000, Pt500 ili KTY
Izlazi: 4 poluprovodnička releja, 1 relej bez potencijala
Preklopni kapacitet:
1 (1) 240 V ~ (poluprovodnički relej)
4 (1) A 24 V DC / 240 V (relej bez potencijala)
Ukupni preklopni kapacitet: 4 A 240 V ~
Napajanje: 100 – 240 V ~ (50 – 60 Hz)
Priključak za napajanje: dodatak tipa I
Stand by: 0,30 V
Način rada: tip 1.B.C.I akcija
Nazivni impulsni napon: 2,5 kV
Interfejs podataka: RESOL VBus®
Kućište: plastika, PC-ABS i PMMA
Montaža: zidna montaža
Indikacija / displej: LC displej, 7-segmentni displej
Rukovanje: 3 tastera i 1 klizni prekidač na prednjoj strani kućišta
Zaštita od ulaska: IP 20 / IEC 60529
Klasa zaštite: II
Temperatura okoline: 0 … 40 ° C
Stepen zagađenja: 2
Dimenzije: 144 x 208 x 43 mm

popup overlay