Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

solarni-paneli-beograd
solarni-kombinovani-bojleri
solarni-izmenjivaci-toplote
solarni-paneli-beograd
solarni-kombinovani-bojleri
solarni-izmenjivaci-toplote
Naziv objekta:
Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-S
Površina kolektora:
92 m2
Tip i zapremina bojlera:
2 x Pro-Clean 2WR3000
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
58,5 %
Uštede u radnom veku:
EUR 240.000,-
popup overlay