Sportski centar Mirko Sandić

sc_vracar1
sc_vracar2
sc_vracar3
sc_vracar4
sc_vracar1
sc_vracar2
sc_vracar3
sc_vracar4
Naziv objekta:
Sportski centar Mirko Sandić
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master Solar doo
Tip kolektora:
PFMS3300
Površina kolektora:
185,47 m²
Tip i zapremina bojlera:
1 x Pro-Clean 2WR8000, 3 x FS2000
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
72,2%
Uštede u radnom veku:
640.000 EUR
popup overlay