Sportski centar Banjica

IMG_20190919_132817
IMG_20191023_130856
IMG_20191028_122206
IMG_20190919_132817
IMG_20191023_130856
IMG_20191028_122206
Naziv objekta:
Sportski centar Banjica
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
102 m2
Tip i zapremina bojlera:
2 x Pro-Clean 2WR4000
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
50,4 %
Uštede u radnom veku:
EUR 262.500,-
popup overlay