Sportska hala Gložan

IMG_20160824_112146
IMG_20160824_082346
IMG_20160824_123551
IMG_20160824_112146
IMG_20160824_082346
IMG_20160824_123551
Naziv objekta:
Sportska hala Gložan
Lokacija sistema:
Bački Petrovac
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-W
Površina kolektora:
26 m2
Tip i zapremina bojlera:
2 x BE-SSP-2R 1000
Namena sistema:
Zagrevanje STV
Stepen efikasnosti sistema:
76,7 %
Uštede u radnom veku:
EUR 83.000,
popup overlay