Privatna vila u Banovcima

IMG-20131115-00500
IMG-20131115-00499
IMG-20131115-00496
IMG-20131115-00500
IMG-20131115-00499
IMG-20131115-00496
Naziv objekta:
Privatna vila u Banovcima
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
FM-W
Površina kolektora:
15 m2
Tip i zapremina bojlera:
FS 800/2R
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
53,7 %
Uštede u radnom veku:
EUR 30.000,-
popup overlay