Privatna vila Dedinje 2

IMG_20190511_182010
IMG_20190705_174529
IMG_20190705_174536
IMG_20190511_182010
IMG_20190705_174529
IMG_20190705_174536
Naziv objekta:
Privatna vila Dedinje 2
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
25,50 m2
Tip i zapremina bojlera:
FS2000/2R + BE-SSP-2R 300
Namena sistema:
Zagrevanje STV, objekta i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
64,3 %
Uštede u radnom veku:
EUR 69.500,-
popup overlay