Privatna vila A.Cesarca

IMG_20180920_104909
IMG_20180920_104931
IMG_20180920_104936
IMG_20180920_104909
IMG_20180920_104931
IMG_20180920_104936
Naziv objekta:
Privatna vila A.Cesarca
Lokacija sistema:
Beograd
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-W
Površina kolektora:
23 m2
Tip i zapremina bojlera:
Pro-Clean PC2000 + BE-SSP 300
Namena sistema:
Zagrevanje STV, objekta i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
58,8 %
Uštede u radnom veku:
EUR 62.500,-
popup overlay